Information: Dette website anvender cookies i henhold til privativspolitik. Du kan definere betingelser for brug af cookies i din browser

Impressum

Obowiązek informacji zgodnie z §5 niemieckiej ustawy telemedialnej (TMG):
APW GLOBAL Sp. z o.o. Sp. Kom.
Składowa 10
05-840 Brwinów
Polen
Zarejestrowana:
Wpisana do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru: 455161
NIP:
Numer identyfikacji podatkowej:
PL5222790689
Reprezentowana przez partnera zarządzającego: APW Global Sp. z o.o., której prezesem jest: Włodzimierz Wroński Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer rejestru: 0000448727
NIP:
Numer identyfikacji podatkowej:
PL5223002978
Kontakt:
Telefon: +48 506 307 545
E-Mail: info@maxbeads.dk
Formularz kontaktowy
Copyright ©
Zawartość strony podlega ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek użycie zdjęć, tekstów lub grafik w całości lub części, w formie drukowanej bądź elektronicznej, wymaga pisemnej zgody firmy APW Global Sp. z o.o. Sp. Kom.